Al bijna 20 jaar oefen ik het beroep van interieurarchitect uit. Gedurende deze jaren was ik in staat om enerzijds een goede kennis van de bouw- en renovatiesector te verwerven en anderzijds ervaring op te bouwen in de samenwerking met klanten en ondernemers. De steeds efficiëntere antwoorden die moeten worden gegeven aan de verschillende actoren in de sector hebben, wat mij betreft, geleid tot een ontwikkeling van een vermogen om zich aan te passen en te luisteren om beter aan te sluiten bij de verwachtingen van de klant.

Daarnaast kan ik me beroepen van een zekere gevoeligheid bij de keuze van de materialen, maar ook voor de aandacht voor detail. Deze twee aspecten zijn een toegevoegde waarde die ik bij de uitvoering van projecten heeft kunnen ontwikkelen.

Dynamisch van aard, evolueer ik graag binnen een team. Ik werkte meer dan tien jaar in samenwerking met het interieurdesignbureau Claire Bataille & Paul ibens Design nv, gevestigd in Antwerpen, wiens eisen en kwaliteit van projecten van hen een internationaal gerenommeerd kantoor hebben gemaakt.

Door deze samenwerking kon ik een nieuwe benadering en dimensie van architectuur ontdekken.

Andere samenwerkingen en soloprojecten verrijken mijn carrière en expertise.

De laatste 10 jaar werk ik ook als docent bij ESA, Ecole Supérieure des Arts in Brussel, waar ze cursus atelier geeft.

About

Sandrine Leclercq
Interior Architect

Voici bientôt 20 ans que j’exerce la profession d’architecte d’intérieur. Pendant ces années, j’ai pu acquérir d’une part, une bonne connaissance du secteur de la construction et de la rénovation et, d’autre part, de l’expérience dans la relation avec les clients et les entrepreneurs. Les réponses toujours plus performantes à apporter aux différents acteurs du secteur ont eu pour conséquence, en ce qui me concerne, le développement d’une capacité d’adaptation et d’écoute pour être davantage en adéquation avec les attentes du client.

Par ailleurs, je peux me prévaloir d’une certaine sensibilité dans le choix des matériaux, mais également du souci du détail. Ces deux aspects représentent une plus-value que j’ai pu développer dans la réalisation de projets.

De nature dynamique, j’aime évoluer au sein d’une équipe. Elle a d’ailleurs travaillé pendant plus de dix années en collaboration avec le bureau d’architecture d’intérieur Claire Bataille & Paul ibens Design nv, situé à Anvers, dont l’exigence et la qualité des projets réalisés en ont fait un bureau de réputation internationale.

Cette collaboration m’a permis de découvrir une approche et une dimension nouvelle de l’architecture.

D’autres collaborations et des projets en solo viennent enrichir ma carrière et mon expertise.

Depuis 10 ans, j’exerce également le métier de professeur à l’ESA, Ecole supérieure des Arts à Bruxelles où j’assure un cours d’atelier.